Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców i ich pomoc dzieciom w nauce języka angielskiego

Pomoc rodzica powinna sprawiać dziecku radość i budzić chęć zaprezentowania swojej wiedzy oraz być okazją do pochwalenia go.

You may also like...