Rozbudź w dziecku zainteresowanie językiem angielskim

Opowiedz dziecku o języku, którego się uczy. Pokaż na mapie w jakich krajach posługują się nim. Wskaż ciekawe miejsca w tych krajach, które będzie mógł zwiedzić. Wytłumacz, że w większości krajów świata dzieci uczą języka angielskiego.  Przedstaw korzyści wynikające z jego znajomości. Porozmawiaj o tym z dzieckiem.

You may also like...