Category: Edukacja

Nauka języka angielskiego to proces długotrwały

Aby wyrobić w dziecku nawyk systematycznej nauki należy wyznaczyć dziecku codziennie niewielką ilość słówek do nauczenia i przestrzegać tego postanowienia konsekwentnie. Obciążenia codzienne nie będą duże i w ten sposób łatwo dziecko do nich...

Postawa rodziców najbardziej motywuje dzieci

Bardzo istotne jest by dopilnować , aby dziecko zawsze miało na lekcjach angielskiego   potrzebny podręcznik, ćwiczenia , zeszyt i inne zalecane przez nauczyciela pomoce, aby w pełni korzystało z lekcji. Takie starania rodziców  wzmacniają ...

Nauka to zapamiętywanie, zapominanie i przypominanie

Nauka języka to nieustanne utrwalanie nauczonego materiału .  Nawet jeżeli proces  zapamiętywania zachodzi szybko, równie szybko zachodzi proces zapominania. Dlatego też systematyczne przypominanie jest konieczne i  należy wyuczony materiał powtarzać dziś, jutro, pojutrze, za...

Sukces  jest wynikiem systematycznej pracy

Oczywiście, że tylko niewielka liczba osób posiada wybitne zdolności językowe .  Wszyscy pozostali posiadają po prostu talent językowy.  Sukces zaś w nauce  języka obcego osiąga się poprzez ciężką pracę. Jeśli możemy nie nauczyć się...

Rozbudź w dziecku zainteresowanie językiem angielskim

Opowiedz dziecku o języku, którego się uczy. Pokaż na mapie w jakich krajach posługują się nim. Wskaż ciekawe miejsca w tych krajach, które będzie mógł zwiedzić. Wytłumacz, że w większości krajów świata dzieci uczą...

Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?

Porady dla rodziców i opiekunów. Jeśli  dziecko uczy się języka angielskiego to należy  pamiętać, że oprócz zajęć w szkole bardzo ważna jest systematyczna praca w domu.  Zadaniem rodziców powinno być wsparcie dziecka w nauce....